Om Claus Francke

Min selvstændige karriere tog sin begyndelse i 1975 i et nedlagt ismejeri i Gentofte, samtidig med at jeg var ved at færdiggøre mig som arkitekt på Kunstakademiet. Jeg blev færdig som arkitekt i 1977.

Desuden er jeg uddannet tømrer fra 1967 samt bygningskonstruktør fra 1974.

Jeg har gennem årene arbejdet i kompagniskab.

I begyndelsen sammen med min studiekammerat Finn Persson og senere med arkitekt Preben Munch Andersen. Vi dannede makkerskab i 17 år, hvorefter jeg "gik alene".

Mine ambitioner har aldrig været at drive den store tegnestue med mange ansatte. Gennem årene har min virksomhed været kendetegnet for ”den lille tegnestue”, bestående af et antal stabile og trofaste medarbejdere, arkitekter og bygningskonstruktører.

Gennem de sidste mange år har jeg haft en medarbejderstab på 2-5 personer, dog suppleret med konsulenter og freelancere med en bred kompetenceprofil. Dette netværk har bidraget til løsningen af mange forskelligartede store som små opgaver, hvor nøgleordene er troværdighed, tillid og økonomisk ansvarlighed.

Personligt lægger jeg stor vægt på, at vore kunder føler sig i gode trygge hænder. Kunderne må aldrig opleve, at de henvender sig forgæves. Alle skal behandles seriøst uanset opgavens omfang.

Jeg er stor arkitektlivsnyder. Sammen med min familie har jeg besøgt fantastiske steder rundt om i verden. Mange af disse oplevelser er ikke altid blevet genfortalt i foto, men i højere grad i tusch-tegninger på min skitseblok – en stille stund i mit eget ”lille rum”.